Podaruj dzieło Sztuki!

Zrób prezent bliskiej osobie. Podaruj KARTĘ PREZENTOWĄ na niepowtarzalne oryginalne dzieło młodego artysty. Obdarowany sam dokona wyboru, która praca zawiśnie na jego ścianie.
Zapraszamy do zakupu Kart Prezentowych GALERIAwSIECI.com.pl

 • Karta Prezentowa  to prezent nowej generacji: nowoczesny, nietuzinkowy, elegancki.
 • Karty Prezentowe GALERIAwSIECI.com.pl upoważniają do zakupu dowolnego dzieła prezentowanego na naszej stronie, a dostępnego po potwierdzeniu. Szczegóły dokonywania zakupów w naszej galerii znajdziesz w regulaminie tutaj
 • Karty Prezentowe wydawane są w formie eleganckiej karty upominkowej z unikalnym znakiem hologramowym.
 • Karty wydawane są na dowolne kwoty.

Zamówienia na Karty Prezentowe GALERIAWSIECI.com.pl przyjmujemy drogą mailową info@galeriawsieci.com.pl.

Regulamin:
I. Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Prezentowej GALERIAwSIECI.com.pl  i do przyjmowania jej do realizacji w serwisie GALERIAwSIECI.com.pl. Przekazanie Nabywcy Karty Prezentowej następuje po dokonaniu zapłaty, kurierem, na wskazany adres w przeciągu 7 dni od odnotowania wpłaty na konto galerii.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej deklarowanej wartości Karty Prezentowej. Zapłata za Kartę Prezentową może być dokonana wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego, na wskazany przez galerię rachunek bankowy.
 3. Karty Prezentowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Prezentowej.
 4. Karta Prezentowa GALERIAwSIECI.com.pl może być zrealizowana wyłącznie w serwisie internetowym GALERIAwSIECI.com.pl
 5. Karta Prezentowa GALERIAwSIECI.com.pl nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Prezentowe GALERIAwSIECI.com.pl, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
 7. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Prezentowej GALERIAwSIECI.com.pl, po ich przekazaniu Nabywcy.
 8. Karta Prezentowa GALERIAwSIECI.com.pl jest ważna przez okres kolejnych 6 (sześciu) miesięcy od momentu wydania. Na karcie widnieje data ważności.

II. Zasady korzystania z Karty Prezentowej

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w serwisie GALERIAwSIECI.com.pl wyłącznie ważne Karty Prezentowe.
 2. Przy realizacji Karty Prezentowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość zamówionego dzieła jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej GALERIAwSIECI.com.pl Karty Prezentowe są do jednorazowego wykorzystania.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny zamówionego dzieła/ dzieł przelewem gdy jego/ ich wartość jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej GALERIAwSIECI.com.pl.
 4. Przez wartość zamówionego dzieła należy rozumieć cenę dzieła powiększoną o koszt dostawy. W celu ustalenia kosztu dostawy należy wysłać zapytanie.
 5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Karty Prezentowej
  2. uszkodzenia przez Użytkownika Karty Prezentowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Prezentowej.
  3. braku znaku hologramowego na Karcie Prezentowej

III. Rodzaje i aktywacja  Kart Prezentowych GALERIAwSIECI.

 1. Karty Prezentowe są wydawane na określoną wartość wyrażoną w zł.
 2. Każda karta prezentowa oznaczona jest numerem oraz unikalnym znakiem hologramowym.
 3. Karta prezentowa bez znaku hologramowego jest nieważna.
 4. Karta Prezentowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.

IV. Rozliczenia i reklamacje Kart Prezentowych

 1. Nabywca w chwili otrzymania Karty Prezentowej GALERIAwSIECI.com.pl otrzymuje od Wydawcy rachunek potwierdzający jej nabycie oraz potwierdzający wartość nominalną nabywanej Karty Prezentowej.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Prezentowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 3. Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio drogą mailową na adres info@galeriawsieci.com.pl lub drogą pocztową na adres GALERIAwSIECI.com.pl ul. Koronacyjna 20, 02-496 Warszawa.

V. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik Karty Prezentowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. Karta Prezentowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
 3. Karta Prezentowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Prezentowa jest formą bonu towarowego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.galeriawsieci.com.pl. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
 5. Wydawca może wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana treści Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Wydawcę, jednakże nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od chwili udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.galeriawsieci.com.pl.

Nasza galeria

GaleriawSieci.com.pl jest platformą, która  umożliwia artystom prezentowanie i sprzedaż swoich prac, a miłośnikom sztuki daje dostęp do młodych talentów z całej Polski. Co tydzień prezentujemy prace nowego artysty. .więcej

Zakupy

Zakupy w naszej galerii są bardzo proste. Nie musisz się rejestrować ani logować.  Ciesz się oglądaniem, wybieraniem, dopasowywaniem do swojego wnętrza. Dodawaj do koszyka. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 24h na dobę. więcej

Kupuj oryginały

Marzeniem każdego wielbiciela sztuki jest posiadanie oryginalnego dzieła artystycznego. Oryginał to dzieło plastyczne, unikat, jedyny egzemplarz obrazu, który namalował malarz.  więcej

Masz pytanie ?

Jeśli masz pytanie, zadaj je nam, wypełniając poniższy formularz.